Wat doet de wijkraad

Wijkraden zijn opgericht met als belangrijkste taak het versterken van de samenhang in de wijk en het uitvoeren en bevorderen van participatie-activiteiten. Een taak die volgens ons nog steeds van belang is.

Wat mag u wel en niet verwachten van uw wijkraad?

Wat doet de wijkraad wel?

  • Organiseren van wijkbijeenkomsten;
  • Onderhouden van een website en versturen van nieuwsbrieven;
  • Meepraten bij de voorbereiding van gemeentelijke plannen;
  • Gevraagd en ongevraagd B&W adviseren over zaken die de binnenstad aangaan;
  • Volgen van en inbreng leveren bij commissie- en raadsvergaderingen;
  • Ondersteunen van bewoners bij indienen van zienswijzen en bezwaren.

Wat doet de wijkraad niet!

  • Beslissingen nemen voor de hele binnenstad;
  • Namens de hele binnenstad optreden in formele procedures.

Buurtbudget van de wijkraad

Bij de gemeente is er de mogelijkheid om een beperkt geldelijke bijdrage te krijgen voor een plan of idee om de buurt leefbaarder of gezelliger te maken. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het organiseren van een wijkfeest, een schoonmaakactie of een rommelmarkt.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Het plan moet bijdragen aan de leefbaarheid en de bewoners moeten zelf het plan uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat het gaat over onderhoud van wegen of voetp[aden. De gemeente heeft daarvoor een andere budget beschikbaar. De kosten voor eten en drinken tijdens een buurtfeest worden (in principe) ook niet vergoed. Meer over voorwaarden en aanvraag kunt u vinden op de site van de gemeente.