locatie

Vergaderingen

Minimaal één keer in de maand op de laatste maandagavond komt de wijkraad bijeen ter behandeling van een vooraf vastgestelde agenda.

Uit zo'n vergadering vloeien besluiten voort in de vorm van een actiepuntenlijst. Over deze besluiten wordt een commissie of de gemeenteraad geïnformeerd.

Vier keer per jaar organiseert de wijkraad een openbare wijkraadsvergadering. Hier kan dan elke bewoner, organisatie, elk bedrijf of de gemeente zijn zienswijze naar voren brengen. Dit wordt vastgelegd in notulen en in de daaropvolgende vergadering van de wijkraad  besproken.
Indien nodig wordt in de uitkomst van dit overleg verder uitgewerkt en eventueel opgenomen in de actieplannen van de wijkraad.

Op maandag 30 mei vergadert de Wijkraad Binnenstad-Java, om 20.15 uur in Wijkcentrum De Triangel. Je bent van harte welkom!

Locatie: Wijkcentrum De Triangel, Korte Kerkstraat 26, 4531CL Terneuzen