Overlast
in de wijk

De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of ziet u een gevaarlijke situatie. Meld dit dan aan de gemeente

Uw woonplezier is voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont, in een goed huis en een fijne buurt.
Helaas, het blijkt toch dat we een prettige leefsituatie niet altijd in de hand hebben. Eén van de problemen waarmee we geconfronteerd worden is overlast.

U kunt de volgende overlastproblemen melden bij de gemeente Terneuzen.

Op de gemeentelijke website https://www.terneuzen.nl staat hoe u dit kunt doen.

 • Afval - illegale storting en zwerfafval
 • Afvalkalender 2018
 • Hondenpoep
 • Overlast door hangjeugd
 • Dieren en ongedierte - loslopende hond (of ander dier)
 • Overlast en vernieling - graffiti, hangplek, vernieling,
  vuurwerk
 • Verkeer en parkeren - parkeeroverlast
 • Stankoverlast

Wij adviseren u contact met de politie op te nemen, als de overlast die u ervaart onhoudbaar is. Met name bij situaties als geluidsoverlast en bedreiging. De politie kan snel optreden.

U kunt ook contact met woningcorporatie Clavis of andere instellingen opnemen als het gaat om geluidoverlast, vervuiling van de omgeving, stankoverlast en vernielingen, maar ook bedreiging en intimidatie of overlast als gevolg van alcohol en drugs.

Telefoonnummers van de instellingen:

 • Clavis 0115-622444
 • Buurtbemiddeling Terneuzen 06-0260665

 • Gemeente Terneuzen, afd. Wijkbeheer 0115-455000

 • Politie 0800-8844 / Spoed 112

 • Meld misdaad anoniem 0800-7000

 • Steunpunt Huiselijkgeweld 0900-1262626

 • Milieuklachten 0118-412 323 

 • Drugsoverlast 0800 - 0225085.

Bij de bestrijding van drugsoverlast, in welke vorm dan ook, is uw melding van groot belang.  U kunt de drugsoverlastlijn bellen via het gratis (en eventueel anonieme) telefoonnummer 0800 - 0225085  

Bent u van mening dat direct politieoptreden vereist is, bel dan 0900 - 8844.

Bent u al bekend met de zogenaamde "buurtapp" ?
Het is een mogelijkheid elkaar te waarschuwen bij problemen. Klik hieronder voor de download van het gehele artikel.