Over de wijkraad

De wijkraad Binnenstad Terneuzen is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Ze adviseert het college van burgemeester en wethouders over zaken die spelen in de binnenstad.

De leden van de wijkraad zijn vrijwilligers: Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties met hart voor de binnenstad van Terneuzen.
De wijkraad is er dus voor alle inwoners van de binnenstad.

We zetten ons (vrijwillig) in voor een nog betere leefomgeving

Hierbij hebben we uw hulp en steun hard nodig! Hoe? Door af en toe eens mee te denken en te praten tijdens bijeenkomsten. Of zelf door, als actief lid, mee te werken aan verschillende activiteiten. Iedereen is welkom !

Minimaal één keer per maand (op de laatste maandagavond) komt de wijkraad bijeen. Er wordt dan een vooraf vastgestelde agenda behandeld.

Uit zo'n vergadering wordt een actiepuntenlijst samengesteld. Met eventuele voorstellen uit deze lijst worden dan gemeente, commissie of de raad geïnformeerd.
Over besluiten die daarna worden genomen wordt u uiteraard via onze website op de hoogte gehouden.

Onze locatie: Wijkcentrum De Triangel, Korte Kerkstraat 26, Terneuzen
U bent altijd WELKOM!

WE ZIJN OPZOEK NAAR BESTUURSLEDEN