Ook lid worden ?

Misschien heeft  u als binnenstadsbewoner belangstelling voor bepaalde onderwerpen en wellicht ook nog kennis van over bepaalde zaken ?
In dat geval biedt deelname aan een supportgroep een prachtige mogelijkheid om met andere binnenstadsbewoners van gedachten te wisselen.

De wijkraad wil supportgroepen graag aanvullen met meer mensen uit de binnenstad. U leert dan andere bewoners (beter) kennen en verruimt uw blikveld.
In deze supportgroepen gaat het vooral om de inhoud en er is geen sprake van allerlei bijkomende werkzaamheden die u moet doen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dit e-mail adres: wijkraadbinnenstad@terneuzen.nl
Er is geen financiƫle vergoeding aan verbonden.

 De Wijkraad Binnenstad bestaat uit vrijwilligers die aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

- Wijkbewoner zijn
- Minimaal 18 jaar
- Geen lid van de gemeenteraad
- Geen lid van het college van Burgemeester en Wethouders
- Interesse in je wijk hebben
- Mee willen aanpakken om de woon- leefomgeving te verbeteren