Vergadernotulen
van de openbare wijkvergaderingen

De notulen van de vergaderingen van het bestuur worden gemaakt door de secretaris.
Hieronder kunt U het laatste vergaderdocument downloaden (PDF-bestand)