Leden van de wijkraad binnenstad

Het dagelijks bestuur van de wijkraad komt regelmatig bijeen, bereidt ledenvergaderingen voor, bewaakt de financiën, neemt deel aan diverse overleggroepen en onderhoudt contacten.
Hieronder stellen wij ons aan u voor:

Voorzitter:                Marnix Himpens
Secretaris:                Sabine Kamerling
Penningmeester:     Bertina Himpens
Juridisch adviseur:  Joan Meijer
Webmaster:              Femke de Poorter