Werkzaamheden !

16-06-2017

Gemeente Terneuzen: Herstraatwerk kruispunt Scheldeboulevard Nieuwstraat Binnenvaartweg

KWS gaat herstraatwerkzaamheden uitvoeren aan het kruispunt Scheldeboulevard, Nieuwstraat, Binnenvaartweg. Dit van woensdag 21 juni tot en met vrijdag 23 juni. We hebben dit zo gepland omdat dan de Scheldeboulevard is afgesloten voor de opbouw van de Havendagen. Het werk wordt per rijstrook uitgevoerd zodat het verkeer richting Nieuwstraat en oude Veerhaven kan blijven passeren (en vv). Ook de Scheldeboulevard blijft daarmee bereikbaar voor de opbouw van de Havendagen. Een verkeersregelaar zetten we hierbij in. Dinsdagmiddag 20 juni wordt de markering van het zebrapad opnieuw aangebracht. Met een halve wegafzetting en verkeersregelaars voeren we dit werk uit. Hiermee zal enige verkeersoverlast ontstaan.

De heer T. Herwegh van ons team Techniek is contactpersoon. Namens aannemingsbedrijf KWS, de heer P. van den Adel (06-46635122).

Met vriendelijke groet,
Samantha Strooband  Wijkcoƶrdinator Afdeling Samenleving
Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Tel. 14 0115 / 06-51980587     www.terneuzen.nl