Asfaltering (Genulaan/Schoolweg)

02-11-2017

Aannemingsbedrijf H4A heeft opdracht gekregen voor het asfaltonderhoud van dit jaar. In Terneuzen gebeurt dit in de Grenulaan en de Schoolweg. Het betreft het gedeelte van de Grenulaan, tussen de Kennedylaan en de verkeersdrempel bij woning nummer 1 en de aansluiting van de Schoolweg tot aan de Nieuwediepstraat.

Ze frezen de rijbaan 5 cm diep en brengen twee nieuwe asfaltlagen aan. Tevens vernieuwen ze de trottoirs en de parkeervakken (in hoofdzakelijk de Schoolweg).
Voor uitvoering van het werk worden de weggedeelten gefaseerd afgesloten. Voor de bereikbaarheid van de wijk komt er tijdelijk éénrichtingsverkeer in een aantal straten.

Na het freeswerk wordt het gedeelte van de Grenulaan terug open tot aan het asfalteren. Dit zal volgens planning op 13 december zijn. De werkzaamheden zijn gepland van 13 november tot en met 15 december 2017.

Contactpersoon namens gemeente is J. Lucasse. Namens H4A Infra de heer D. van Duivendijk (06-20002495).