Wijkkrant

                          "De Crante" was de naam van het wijkkrantje van de wijkraad Binnenstad.
                Editie 2 (sept. 2018)  is voorlopig de laatste uitgave geweest.
Een nieuwe opzet wordt overwogen.