Actuele projecten in de Binnenstad

Kijk ook op de website van de projectontwikkelaar !!

Aan de waterkant: De Nieuwe Sluis Terneuzen.

Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaartverbinding tussen Nederland, België en Frankrijk.

Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe sluis in het huidige sluizencomplex. De planuitwerkingsfase is afgerond en de zoektocht naar de aannemer is gestart.

Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen.

Overeengekomen is dat de wijkraad binnenstad Terneuzen door het project de Nieuwe Sluis wordt benaderd zodra zich er situaties voordoen die van belang zijn voor omwonenden van het bouwproject.

Ook andersom is de mogelijkheid opengelaten waarbinnen de wijkraad binnenstad Terneuzen op eigen initiatief al dan niet op verzoek van omwonenden in contact treedt met het project de Nieuwe Sluis.  Voor meer info, klik op onderstaande knop


Veerhaven en omgeving

Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

In januari 2015 zijn de inrichtingsplannen voor het gebied Veerhaven en omgeving vastgesteld. Het gebied speelt een belangrijke rol in de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de stad Terneuzen, de aansluiting op de doelstellingen uit de Structuurvisie Binnenstad en de band van de stad met het water. Het gebied moet met een aantrekkelijker inrichting voor toeristen en bewoners één van de visitekaartjes van Terneuzen worden. Daarbij speelt de aansluiting op de ontwikkelingen op het gebied van citymarketing en de Nieuwe Sluis een nadrukkelijke rol.

Verder worden verschillende verbindingen tussen de stad en de Scheldeboulevard opnieuw ingericht. De belangrijkste is de aanleg van een looproute tussen de Steenen Beer en de Scheldeboulevard. Er wordt een breed wandelpad aangelegd naar voorbeeld van de het in fase 1 aangelegde wandelpad tussen de Nieuwstraat en Westbeer. Ook worden er nieuwe op- en afritten voor fietsers en minder- validen aangelegd.

De Nieuwe Winkel Straat

Het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen heeft besloten om deel te nemen aan het In-Actie-Traject van platform De Nieuwe WinkelStraat om tot een actieprogramma te komen voor de toekomst van de detailhandel in het winkelgebied van de binnenstad Terneuzen.

Platform DNWS ondersteunt winkelgebieden door het hele land om de samenwerking tussen stakeholders te stimuleren en te werken aan een toekomstgericht winkelgebied.

Het platform heeft hierbij een aanjaagfunctie; alle lokale belanghebbenden worden bij het project betrokken. Dat zijn vastgoed, kleinhandel en overheid, maar ook horeca en vertegenwoordigers uit de kunst & cultuur sector.
In samenwerking met Rabobank werkt een team van adviseurs van platform DNWS nu al in circa 100 winkelgebieden en voert het DNWS In-Actie-Traject uit, om vervolgens een op maat vervolgtraject in gang te zetten.